Vrouwen Voorop

 

Participatie,integratie en emancipatie voor de Latijns-Amerikaanse vrouwen

 

Een groot aantal etnische vrouwen in Rotterdam beheerst de Nederlandse taal onvoldoende en werft daardoor weinig kennis van de Nederlandse samenleving en verkeert mede daardoor in een afhankelijke, sociaal- economisch ongunstige en soms zelfs geïsoleerde situatie. Om de positie van deze vrouwen te versterken, heeft Trans Forum dit project ontwikkeld; voor  vrouwen tussen de 30 jaar en 60 jaar. Deze vrouwen richten zich veelal in eerste instantie op het welzijn van en de zorg voor anderen, waardoor zij vaak niet toekomen aan hun eigen ontwikkeling en ontplooiing.

 

Een andere groep vrouwen die bij ons speciale aandacht krijgt, is de groep tienermoeders. Trans Forum  wilt, onder leiding van professionals, steun bieden aan tienermoeders  bij het opvoeden en andere daaraan gerelateerde onderwerpen.

 

Tot slot, wilt Trans Forum door middel van discussiebijeenkomsten voor mannen en vrouwen, de emancipatie van vrouwen en mannen  en daaraan gerelateerde onderwerpen, zoals seksualiteit, taakverdeling en partnerkeuze, bespreekbaar maken.

 

Opvoedingsondersteuning

Veel van de in Rotterdam wonende  allochtone moeders lopen tegen problemen aan met betrekking tot het opvoeden in twee culturen. De verschillen tussen de wijze van opvoeding in het land van herkomst en in Nederland zijn groot. Moeders weten daardoor soms niet op welke manier zij hun kinderen in Nederland het best kunnen opvoeden. Tevens merken zij dat hun kinderen veelal moeite hebben met het opgroeien tussen twee culturen in. Soms botsen normen, waarden en gebruiken uit het land van herkomst met die van Nederland.

Om over deze onderwerpen met elkaar te kunnen praten en ervaringen uit te wisselen, kunnen de moeders één ochtend per week bij elkaar komen. Onder leiding van professionals wordt gepraat over onderwerpen die gerelateerd zijn aan opvoedingskwesties, zoals het opgroeien tussen twee culturen in, omgaan met seksualiteit, de afwezigheid van een vaderfiguur, schoolloopbaan, motivatieproblemen, etc.

 

Folklore voor Jongeren

Trans Forum wil een bijdrage leveren aan de integratie in  de Nederlandse samenleving om interculturele  projecten voor  de jeugd  te ontwikkelen. Dit probeert Trans Forum te realiseren door jongeren uit verschillende achtergronden met  elkaar kennis te laten maken  en samen te participeren aan onze activiteiten.  Een voorbeeld hiervan is “Colores Latinos”. Dit is een dansgroep die onder andere bestaat uit jongeren en meerdere malen per jaar optreedt in de stad.

 

 

 

 

 

 

 

-Grupo de damas “Mujeres al frente”

 

-Apoyo en la educación de los hijos.

 

-Colores Latinos'.